K-Map kartoitukset:

Suunnistuskartan valmistuksen vaiheet ja kustannukset
Keskikokoisen suunnistuskartan maastopinta-ala on noin 5-7 km2, jolloin painetun kartan koko on A4 tai A3. Aikaa kartan valmistamiseen tulee varata runsas vuosi kevään ilmakuvauksesta seuraavan vuoden kesän painatukseen. Suuren arvokilpailun karttaa tehdään toki useampi vuosi (esim. Jukolan viesti, FIN5, Kainuun Rastiviikko tai SM-kilpailut ). Yhden tavallisen suunnistuskartan valmistamisen kokonaiskustannus vaihtelee 8 000 - 15 000 €:n välillä. Uudella kartalla järjestetään usein 1-3 isoa kilpailua, useita pienempiä kisoja, lukuisia kuntosuunnistuksia sekä lasten ja nuorten harjoituksia. Käyttömäärään nähden suunnistuskartta on urheilu- ja liikuntapaikkana edullinen.
Seuraavassa saat tietoja suunnistuskartan valmistuksen eri vaiheista.


Laserpohja-aineistot >>


Ilmakuvaus
Ilmakuva Sulkavan keskustasta
Lähtökohta suunnistuskartan valmistuksessa on uusi laadukas ilmakuvaus. Se luo pohjan hyvälle ja luotettavalle stereokartalle. Mikäli kartoitettavasta maastosta ei ole saatavilla riittävän uusia tai hyvälaatuisia ilmakuvia, pitää maasto ilmakuvata erikseen suunnistuskartan laatimista varten. Ilmakuvaus suoritetaan keväällä lumien sulettua ennen lehtien puhkeamista puihin. Kuvauskorkeus vaihtelee tapauskohtaisesti 1600-3200 m:n välillä. Suunnistuskarttaa varten tehdyn ilmakuvauksen kustannukset ovat noin 3 000 €/kartta. Valmiita kuvia saa käyttöön pienemmillä kustannuksilla.

Stereokartoitus

Kolmiulotteisen mallin muodostavista ilmakuvapareista stereo-operaattori piirtää stereokartoituskojeella kaikki kuvilla näkyvät maastokohteet karttatiedostoksi. Karttatiedostoon merkitään paljon maastokartoitusta helpottavia apukohteita, joita ei kuvata lopullisessa suunnistuskartassa. Stereokartoitus toimitetaan nykyään tilaajalle valmiina OCAD-pohjaisena stereokarttatiedostona sekä väritulosteina. Stereokartoitus on vaativaa ammattityötä ja Suomessa päteviä stereokartoittajia on vain muutamia. Kustannukset stereokartoitukselle ovat 250- 350 € / km2.

Stereokartan tekijöitä Suomessa:
Pertti Korhonen Mönnintie 19B, 81220 Jakokoski, puh. 013 732 634


Maastokartoitus

Stereokartoitusta tai muuta pohja-aineistoa hyväksi käyttäen maastokartoittaja piirtää maastossa kaikki suunnistuksen kannalta oleelliset maaston muodot ja kohteet niin kuin ne suunnistuskartan kuvausohjeissa on määrätty. Suositeltava maastokartoituksen pohjakartan mittakaava on 1: 7 500. Maastokartoitus on kartan laadun kannalta ratkaisevin ja myös aikaa vievin vaihe. Kartoittajan tulee olla mielellään kokenut suunnistaja, jolloin hän pystyy tuomaan esiin maaston erikoispiirteet kuvausohjeiden rajoissa ja saamaan kartasta juoksuvauhdissa luettavan tuotteen. Kartoitukseen tarvittava aika vaihtelee huomattavasti eri maastotyypeissä. Keskimääräinen aikamenekki Suomen maastoissa hyvää stereokartoitusta hyväksi käyttäen on 30-40 h / km2, mutta vaativissa pienipiirteisessä rinnemaastossa aikaa voi vierähtää jopa 70 h / km2. Kustannukset maastokartoitukselle ovat 1000 - 2000 € / km2 tai työaikaveloituksena n. 30eur/h.


Piirtäminen ja oikoluku


Suunnistuskartan puhtaaksipiirtäjä piirtää tietokoneella maastokartoittajan maastossa piirtämän kartan tiedostoksi. Piirtämisessä on noudatettava tarkasti annettuja kuvausohjeita. Piirtämiseen kuluu aikaa keskimäärin 10-12 h / km2 . Kustannukset puhtaaksipiirrolle ovat 180 - 350 € / km2.
Suunnistuskartan puhtaaksipiirrosta otetaan väritulosteet joiden avulla tehdään viimeiset tarkistukset maastossa ja täydennetään karttatiedostoon. Mikäli puhtaaksipiirtäjä on eri henkilö kuin maastokartoittaja, tulee maastokartoittajan oikolukea tarkasti valmis karttatiedosto.

Piirtäminen OCAD-kartanpiirto-ohjelmalla
Kuva OCAD-ohjelman symboleista
Nykyisin kaikki Suomessa valmistettavat suunnistuskartat piirretään Ocad-ohjelmalla. Ocad on sveitsiläinen 2D Cad -ohjelma, joka on suunniteltu erityisesti suunnistuskarttojen puhtaaksipiirtämiseen.

Vaiheet:
Maastokonseptin (maastokartoittajan käsin piirtämä luonnoskartta) skannaus rasterimuotoon (kuva-formaatti)
Kuvan tarkennus kuvankäsittelyohjelmalla
Skannattu rasterikuva avataan Ocad (versiot 5-9) -ohjelmaan ns. taustakuvaksi. Määritetään taustakuvan sekä kartan mittakaava ja ladataan käytettävät symbolit tiedostoon.
Kartan piirtäminen suoritetaan "läpi piirtämällä" kuva hiiren avulla käyttäen valmiita karttasymboleita: piste- ja viivakohteet, alueiden täytöt, tekstitykset, jne. Aineistoa voidaan tuoda myös muista ohjelmista.
Kartta tulostetaan väritulostimella oikolukua (kartoittajaa) varten, tarkistuksia tehdään maastossa, korjaukset ja viimeistely tehdään Ocad-ohjelmalla karttatiedostoon.
Suunnitellaan ja valmistetaan kartan ulkoasu ja lisätään tarvittavat yleistiedot sekä mahdolliset mainokset yms.
Valmistetaan kartan värierottelutiedostot (Ocadissa) ja lähetetään kirjapainoon kartta painettavaksi.
Valmistetaan kartan tulostustiedosto ja tulostetaan korkeatasoisella väritulostimella. K-Mapin tulostuspalvelu
Ratapiirustuksiin ja ratasuunnittelun avuksi voidaan käyttää erillisiä ohjelmia, esim. OCAD8:n ratapiirustusohjelma.
Piirtäminen vaatii järjestelmällisyyttä ja huolellisuutta, jotta kaikki pienetkin maaston yksityiskohdat saadaan oikein kartalle. Tätä helpottavat Ocad-ohjelman monipuoliset muokkaus- ja zoomausmahdollisuudet. Muutenkin uusimmissa Ocad-versioissa on lähestytty oikean GIS- ja kartanjulkaisuohjelman tasoa. Värien hallinta ja tulostustiedostojen valmistuksen helppous ovat lisäksi ohjelman suuria vahvuuksia.
Tulostus ja painatus


Piirtäjä lähettää ocd-tiedostot sähköpostin liitteenä tulostuspaikkaan (kartta ja ratasuunnittelutiedostot samassa mittakaavassa) ja kartat tulostetaan korkeatasoisella väritulostimella K-Mapin tulostuspalvelussa. Ratapiirustuksiin ja ratasuunnittelun avuksi voidaan käyttää erillisiä ohjelmia, esim. OCAD8:n ratapiirustusohjelma.

SM-kilpailuissa ja suuremmissa tapahtumissa piirtäjä tulostaa suunnistuskarttatiedostosta jokaiselle painovärille omat painatustiedostot ja lähettää ne karttapainoon. Paino tulostaa niistä jokaiselle värille omat filmit, joista valmistetaan edelleen painolevyt. Kartta painetaan offsetpainokoneella. Suunnistuskartan mittakaava on joko 1: 10 000 tai 1: 15 000 ( opetuskartat myös 1: 5000), ja värejä niissä on 5 tai 6. Kustannukset kartanpainatuksesta ovat noin 0,2 - 0,3 € / kpl, kun painosmäärä on yli 2000 kpl ja kartan koko A4.
Tarkempia ohjeita kartanpainatuksesta saat mm. ER-Painon Internet-sivuilta.
 Lisätietoja palveluistamme >>

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Mapline Oy
K-Map suunnistuskartat

Y-tunnus 1069264-5, Alv.rek.
osoite: Tietorinne - Uitonrinne 18,
FIN-58700 SULKAVA
email: mapline@mapline.fi
etunimi.sukunimi@mapline.fi
www: www.mapline.fi  www.k-map.net

Suunnistuskarttapalvelut, yhteyshenkilöt:
Suunnistuskartat ja kartoitukset,
myynti ja tuotanto
Pasi Jokelainen 0400 608 184

Suunnistuskartat ja kartoitusprojektit
Rauno Asikainen 040 526 4325

Suunnistuskartat ja kartoitusprojektit
Jussi Silvennoinen email>>

Suunnistuskartat ja kartoitusprojektit
Kimmo Nykänen email>>

Suunnistuskarttojen tulostuspalvelut
Jarmo Munck (015) 471 239

Suunnistuskarttojen tulostuspalvelut
Kristian Liljeström tj. email >>